Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Πέτρο Αντόνιο Μπουρνιά, στο παρόν γνωστή ως Bournias.net.

Ο όρος Bournias.net ή «εμείς» ή «μου» ή παραπέμπει «μας» στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, Bournias.net και τον Διαχειριστής. Ο όρος «εσείς» ή «επισκέπτης» αναφέρεται στον χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

Αν συνεχίσετε να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παρακαλώ μην συνεχίσει να δείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας είναι για γενική πληροφόρηση και χρήση μόνο. Είναι να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ούτε εμείς ούτε οποιοιδήποτε τρίτοι δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και τα υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η χρήση σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν ευθύνεται. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό που ανήκει ή έχει παραχωρηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και τα γραφικά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εκτός σύμφωνα με την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Όλα τα εμπορικά σήματα αναπαράγονται σε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία δεν είναι ιδιοκτησία του, ή την άδεια χρήσης του φορέα, αναγνώρισε στην ιστοσελίδα.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να δώσει σε μια αξίωση αποζημίωσης ή / και να είναι ποινικό αδίκημα.

Από καιρό σε καιρό αυτή την ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ιστοσελίδα (ες). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων (ες).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από μια τέτοια χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους νόμους της Ελλάδα.

Bournias.net δεν θα είναι υπεύθυνη για τυπογραφικά λάθη σε διαφημίσεις ή ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές από τους διαφημιστές.

Bournias.net διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε διαφημιζόμενος για οποιοδήποτε λόγο οποιεσδήποτε ανησυχίες θα πρέπει να αγοραστούν από την εκτελεστική επιτροπή.