Η οικογένεια Βουρνιά

Η οικογένεια Βουρνιά έχει πλέον επαληθευτεί ως μέρος της οικογένειας Μπουρνιά.

Βρήκα αναφορές του ονόμα Σταυρίτσα Μπουρνιά, σύζυγος του Γεωργίου, κόρη του Βασίλη Καραβασιλείου στην περιοχή Kelebesion Anneon στην Τουρκία.

Βρήκα επίσης αναφορές σε Δημήτριος Μπουρνιάς ή Βουρνιάς, γιος του Ιωάννη, από την ίδια περιοχή.

Είναι πολύ πιθανό ότι το επώνυμό τους κατα λάθος άλλαξε από λατινικούς χαρακτήρες στην ελληνική γλωσσα, οι χαρακτήρες ΜΠ σε Β, κατά τη διάρκεια της φυγής τους από τη Μικρά Ασία.

Αν και το όνομα έχει τώρα επαληθευτεί, θα ήταν ωραίο να μάθουμε από πού στη Χίο ήρθε αυτή η οικογένεια.

Η οικογένεια στάλθηκε στη βόρεια περιοχή της Δράμας στην Ελλάδα, αντί του νησιού της Χίου και έχει ζήσει εκεί από τότε.

Ανακάλυψα τη σύνδεση μεταξύ των δύο οικογενειών, ενώ η αναζήτηση σε μια λίστα των επωνύμων που ήρθε από τη λίστα των προσφύγων που εγκατέλειψαν την περιοχή του Πόντου κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Υπήρχαν και άλλες οικογένειες από τη Χίο που αποτόλμησαν τη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν εκεί μέχρι συνέβη το ξεριζωμό.

Αναφορά:

15o ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Μ2)

Γενεαλογική έρευνα των αρχείων της Μικράς Ασίας

< Προηγούμενα Επόμενα >